• Bildiri ilk gönderme tarihi - 7 Haziran 2023 Çarşamba
  • Bildiri son gönderme tarihi - 1 Ekim 2023 Pazar
  • İndirimli kayıt ve konaklama için son tarih - 30 Haziran 2023 Cuma
Kayıt & Konaklama
Bilimsel Program
Bildiri Gönderimi

BİLİMSEL PROGRAM

26 Ekim 2023, Perşembe
27 Ekim 2023, Cuma
A SALONU
SAAT KONU KONUŞMACI
08:30-08:40 Cumhuriyet Bayramı Kutlaması 10’ Rasim GENÇOSMANOĞLU
AÇILIŞ KONFERANSI Moderatör: Cavit AVCI
08:40-09:00 Mide Kanseri Cerrahisinde Açıktan Robotiğe Evrim 20’ Takahiro KİNOSHİTA
09:05-10:00 ÖZOFAGUS ve ÖZOFAGOGASTRİK BİLEŞKE KANSERİ CERRAHİSİ Moderatörler: Mehmet MİHMANLI, Akın Fırat KOCAAY
Laparoskopik – Robotik Özofajektomi 20’ Carlo CASTORO
Özofagogastrik Bileşke Adenokarsinomlarında Güncel Yaklaşım 20’ Takahiro KİNOSHİTA
Soru & Cevap 15′
10:00-10:30 KAHVE ARASI
10:30-12:00 KARACİĞER CERRAHİSİ Moderatörler: Aydın ALPER, Erdem KINACI
Minimal İnvaziv Hepatektomi; Cerrahi Teknik 20’ Roberto MONTALTI
Robotik Donör Hepatektomi ve ICG Kullanımı 20’ Dieter BROERİNG
Minimal İnvaziv Zor Karaciğer Rezeksiyonları 20’ Ugo BOGGİ
Zor Karaciğer Rezeksiyonlarında Komplikasyonların Yönetimi 15’ Dieter BROERİNG
Soru & Cevap 15’
12:00-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-15:00 BARİATRİK & METABOLİK GİRİŞİMLER Moderatörler: Levent AVTAN, Onur BİRSEN
Endoskopik Kilo Verdirici Yöntemler – Ne Zaman Tercih Edelim? Ne Kadar Etkililer ? 15’ Asım CİNGİ
On Adımda Tek Anastomozlu Gastrik Bypass 20’ Miguel Angel CARBAJO
Bariatrik Cerrahide Robot Kullanımı 20’ Philippe TOPART
Sleeve Gastrektomide Rezeksiyon Hattı Güvenliği 20’ İmran ABBAS
Soru & Cevap 15’
15:00-15:20 KAHVE ARASI
15:20-16:30 REKTUM KANSERİ CERRAHİSİ Moderatörler: Rasim GENÇOSMANOĞLU, Khadija Zouari LİMAYEM
TME’de Robot Kullanımının Katkısı? 20’ Vankatesh MUNİKRİSHNAN
Robotik TME – TaTME; Splenik Fleksura Mobilizasyon Teknikleri 20’ Emre GÖRGÜN
İntersfinkterik Cerrahi; Endikasyon ve Teknik 15’ Hakan YANAR
Soru & Cevap 15’
16:35-17:50 VENTRAL FITIK ONARIMI Moderatörler: Fikret EZBERCİ, Melih PAKSOY
Ventral Fıtıkta Yeni Teknikler; SCOLA ve e-TEP 20’ Metin ERTEM
Ventral Fıtık ve Diyastazis 20’ Henry HOFFMAN
Robotik Fıtık Onarımında Neredeyiz? Ne Kadar Gerekli? 20’ Afag ATASOY
Soru & Cevap 15’
18:00 – 19:30 ELCD – MMESA ORTAK OTURUM (Cavit AVCI, Gianluigi MELOTTİ)
Laparoskopik Gastrektomi Sonrası Rekonstrüksiyon Yöntemleri 15’ Mohammed BOUBEKEUR
Kolorektal Kanser Nüksünü Öngören Faktörler 15’ Khadija Zouari LİMAYEM
Laparoskopik Lateral Pelvik Lenf Nodu Diseksiyonu 15’
Mehdi TAVALLAEİ
Metastatik Mide Kanseri Tedavisinde Yeni Yaklaşım; Kombinasyon Tedavisi (NAKT & PİPAK & CRS & HİPEK) 15’ Mehrdad BOHLOOLİ
Laparoskopik Özofajektomi; Üç Alan Lenf Nodu Diseksiyonu 15’ Shadab SHABİ
Soru & Cevap 15’
B SALONU
SAAT KONU KONUŞMACI
09:05-10:15 MİNİMAL İNVAZİV CERRAHİ ve ENDOSKOPİ HEMŞİRELİĞİ Moderatörler: Meryem ÇELİK, Gülsüm KAYA
ERAS Protokolüne Göre Ameliyat Öncesi Bakım 15’ Emel DEMİREL
ERAS Protokolüne Göre Ameliyat Sırası Bakım 15’ Elifcan ÖZGER
ERAS Protokolüne Göre Ameliyat Sonrası Bakım 15’ Işıl Işık ANDSOY
ERCP ve EUS; İşlem Öncesi ve Sonrası Hemşirelik Bakımı 15’ Çiçek EL
Soru & Cevap 10’
10:15-10:30 KAHVE ARASI
10:30-12:00 İLERİ GASTROİNTESTİNAL ENDOSKOPİ Moderatörler: Sezgin YILMAZ, Soykan ARIKAN
EMR – ESD Endikasyonları ve Tekniği 20’ Fevzi CENGİZ
Anastomoz Kaçaklarında Endoskopik Yaklaşımlar 15’ Emrah AKIN
ERCP; Komplikasyonlar ve Yönetim 20’ Kemal DOLAY
Kolorektal Cerrahide Trendler; Endoluminal Cerrahi Uygulamaları 20’ Emre GÖRGÜN
Soru & Cevap 15’
12:00-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-15:00 KOLOREKTAL CERRAHİ Moderatörler: Ömer ALABAZ, Sezgin ULUDAĞ
Total Proktokolektomi ve Restorasyon Seçenekleri 20’ Rasim GENÇOSMANOĞLU
Güvenli Anastomoz Tekniği ve ICG 20’ Sümer YAMANER
Rektal Prolapsusta Minimal İnvaziv Teknikler 15’ Metin ERTEM
TME ‘de Tuzak Noktalar 20’ Ömer YALKIN
Soru & Cevap 15’
15:00-15:20 KAHVE ARASI
15:20-16:30 MİNİMAL İNVAZİV CERRAHİ ve TEKNOLOJİ Moderatörler: Fatih Ata GENÇ, Sertaç USTA
Tıbbi Görsel Dökümantasyon 20’ Sertaç Ata GÜLER
Robotik Cerrahide Yeni Teknolojiler ve Uygulamalar 20’ Uğur TÜMERDEM
Karaciğer Malignitelerinde Laparoskopik Termal Ablasyon  15’ Reza KİANMANESH
Soru & Cevap 15’
16:35-18:05 UZMANINDAN TEKNİK İNCELİKLER Moderatörler: Ender DULUNDU, Mustafa DUMAN
Robotik Böbrek Transplantasyonu 15’ Volkan TUĞCU
Robotik Tiroidektomi 15’ Micaela PİCCOLİ
Robotik Zenker Divertikülektomisi 15’ Gianluigi MELOTTİ
Distal Pankreatektomi 15’ Bijan GHAVAMİ
Mide Kanserinde D2 Diseksiyon Tekniği 15’ Fatih ALTINTOPRAK
Soru & Cevap 15’
18:10-19:40 SERBEST BİLDİRİLER (B SALONU)
28 Ekim 2023, Cumartesi
A SALONU
SAAT KONU KONUŞMACI
08:30-10:00 BARİATRİK & METABOLİK CERRAHİ Moderatörler: Faheem BASSİONY, Mevlüt PEHLİVAN)
Sleeve Gastrektomide Sonuçları Etkileyen Stratejiler 15’ Levent AVTAN
Gastroözofageal Reflü Sorunu  20’ İmran ABBAS
Bariatrik Cerrahi Sonrası Yeniden Kilo Artışında Neden Tek Anastomozlu Gastrik Bypass? 20′ Miguel Angel CARBAJO
Revizyon Cerrahisinde Robot Kullanımı 20’ Philippe TOPART
Soru & Cevap 15’
10:00-10:20 KAHVE ARASI
10:20-12:00 ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM CERRAHİSİ Moderatörler: Gökhan AKBULUT, Mehrdad BOHLOOLİ
Mide Kanserinde Minimal İnvaziv Gastrektomi; Teknik 20’ Takahiro KİNOSHİTA
Gastrik Nöroendokrin ve Stromal Tümörlerde Minimal İnvaziv Cerrahi 20’ Carlo CASTORO
Akalazyada Laparoskopik – Robotik Miyotomi 20’ Fatih ALTINTOPRAK
Nüks Hiatal Hernide Cerrahi 20’ Ahmet TÜRKÇAPAR
Soru & Cevap 20’
12:00-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:45 KOLOREKTAL CERRAHİ
Moderatörler: Erdoğan SÖZÜER, Sümer YAMANER
Rektum Kanseri Cerrahisinde Güncel Seçenekler ve Bekle Gör 20’ Emre GÖRGÜN
Robotik Sağ Hemikolektomi 20’ Vankatesh MUNİKRİSHNAN
Transvers Kolon Tümörü; Cerrahi Teknik 20’ Emre SİVRİKOZ
Soru & Cevap 15’
14:50-16:10 PANKREAS CERRAHİSİ Moderatörler: Mustafa KEREM, Kürşat Rahmi SERİN
Minimal İnvaziv Pankreas Cerrahisinde Neredeyiz? 20’ Roberto MONTALTI
Laparoskopik – Robotik Distal Pankreatektomi 20’ Emre BOZKURT
Laparoskopik – Robotik  Pankreatoduodenektomi 20’ Ugo BOGGİ
Soru & Cevap 20′
16:10-16:30 KAHVE ARASI
16:30-17:40 VENTRAL FITIK CERRAHİSİ: GÜNCEL YAKLAŞIMLAR Moderatörler: Metin ERTEM, Fatih YANAR
Anterior ve Posterior Katmanlarına Ayırma; Hangisi? Ne Zaman?  20’ Henry HOFFMAN
Kronik Ağrı Yönetimi 15’ Birol AĞCA
IPOM-Plus Sorunları Çözüldü mü? 20’ Melih PAKSOY
Soru & Cevap 15’
17:40-18:00 KAHVE ARASI
18:00-19:15 ÇEVRİMİÇİ TOPLANTI Moderatör: Ahmet Cem DURAL
Kolorektal Cerrahide Komplikasyonlar Nasıl Önlenir? 25’ Roberto BERGAMASCHİ
Endoskopik Gastroplasti 25’ Manoel Galvao NETO
Pankreas Cerrahisinde Komplikasyon Yönetimi 25′ Mohammed Abu HİLAL
19:20-20:00 KAPANIŞ TÖRENİ
Kapanış Mesajları & Geri Bildirimler
B SALONU
SAAT KONU KONUŞMACI
08:30-10:00 GİRİŞİMSEL GASTROİNTESTİNAL ENDOSKOPİ Moderatörler: Hızır AKYILDIZ, Hakan YİĞİTBAŞ
Polipektomi Teknikleri ve Komplikasyonlarının Yönetimi 20’ Osman Baran TORTUM
Gastrointestinal Stent: Kime? Ne Zaman? 20’ Kaan GÖK
Akalazya ve Zenker Divertikülünde POEM Tekniği ve Sonuçları 20’ Tahsin DALGIÇ
GIS Kanamalarında Endoskopik Tedavi 15’ Ekrem ÇAKAR
Soru & Cevap 15’
10:00-10:20 KAHVE ARASI
10:20-11:10 Seçilmiş Sözlü Bildiriler 50’ Moderatör: Zafer UTKAN
Cemalettin ERTEKİN
Hızır AKYILDIZ
Sezgin ULUDAĞ
Süleyman ÇETİNKÜNAR
Sertaç Ata GÜLER
11:10-12:00 Seçilmiş Video Bildiriler 50’ Moderatör: Mehmet MİHMANLI
Fehmi ÇELEBİ
Ömer ALABAZ
Mustafa KEREM
Gökhan AKBULUT
Mustafa Yener UZUNOĞLU
12:00-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:30 SAFRA KESESİ CERRAHİSİ Moderatörler: Fehmi ÇELEBİ, Mert Mahsuni SEVİNÇ
Safra Yolunu Nasıl Yaralarım? 15’ Kürşat Rahmi SERİN
Safra Yolu Yaralanması Olduğunu Düşünüyorum, Sonraki Adım? 15’ Mustafa KEREM
Perkütan Kolesistostomi: Hekimi, Hastayı Kurtaran Bir Yöntem 15’ Necattin FIRAT
Soru & Cevap 15’
14:35-16:10 UZMANINDAN TEKNİK İNCELİKLER  Moderatörler: Zafer UTKAN, Asım CİNGİ
TAPP – TEP 15’ Melih PAKSOY
Karaciğer Kist Hidatiğinde Minimal İnvaziv Cerrahi 15’ Gürkan ÖZTÜRK
Anterior – Posterior Adrenalektomi 15’ Ahmet Cem DURAL
Endoskopik Meme Cerrahisi 15’ Mustafa TÜKENMEZ
Koledok Kistlerinde Minimal İnvaziv Cerrahi 15’ Beslen GÖKSOY
Soru & Cevap 20’
16:10-16:30 KAHVE ARASI
16:30-17:40 ACİL CERRAHİDE MİNİMAL İNVAZİV YAKLAŞIMLAR Moderatörler: Cemalettin ERTEKİN, Kenan BİNNETOĞLU
Acilde Zor Kolesistektomi Stratejisi 15’ Sertaç USTA
Komplike Apandisit Tedavisinde Minimal İnvaziv Cerrahi 15’ Muhammed AKYÜZ
Travmada Laparoskopik Cerrahi 15’ Hakan YİĞİTBAŞ
Tıkayıcı Kolorektal Sorunlarda Minimal invaziv Yaklaşımlar 15’ Mürşit DİNÇER
Soru & Cevap 10’
17:40-18:00 KAHVE ARASI
18:00 – 19:15 Hemşirelik Seçilmiş  Sözlü Bildiriler  Moderatörler: Aysel GÜRKAN, Işıl Işık ANDSOY
29 Ekim 2023, Pazar
A SALONU
08:30-09:45 SERBEST BİLDİRİLER
Moderatörler: Rasim GENÇOSMANOĞLU, Koray KARABULUT
09:45-10:00 KAHVE ARASI
10:00-11:30 SERBEST BİLDİRİLER
Moderatörler: Levent AVTAN, Fatih ALTINTOPRAK