• Bildiri ilk gönderme tarihi - 7 Haziran 2023 Çarşamba
  • Bildiri son gönderme tarihi - 1 Ekim 2023 Pazar
  • İndirimli kayıt ve konaklama için son tarih - 30 Haziran 2023 Cuma
Kayıt & Konaklama
Bilimsel Program
Bildiri Gönderimi

BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Bildiri Özet Kuralları
Kabul edilen fakat sunum yapılmayan bildiriler bildiri kitabından çıkartılacaktır.

Bildiri sunacak yazarlar, katılımcı kaydı yaptırmak zorundadırlar.

Bildiri sunum şekli Sözlü Bildiri, Video Bildiri ve Poster olarak gönderilecektir.

 

Video Gönderimi
Videolar en fazla 6 dakika uzunluğunda; mp4, MPEG, AVI veya MOV video türlerinden birinde; 16:9 ekran formatında ve HD 1280×720 (720p) veya Full HD1920×1080 (1080p) çözünürlüğünde olmalıdır.

Video bildirilerinin özetleri bildiri gönderim sistemi üzerinden Video Sunum seçeneği üzerinden yüklenmelidir.

Videoların seslendirilmiş olup olmaması bildiri sahibine bağlıdır. Seslendirilmiş olarak gönderilen videolar için gerekli ses altyapısı bildiri oturumu salonlarında bulunacaktır.

Yüksek boyutlu video sunumlarız için bilgi@devent.com.tr adresine video sunum linklerinin iletilmesi gerekmektedir.

 

Bildiri özeti; çalışmanın amacını, yöntemini, bulguları ve sonuçlarını içermelidir. Bu başlıklar özet içinde koyu (bold) olarak yazılmalıdır.

Bildiri özeti Türkçe veya İngilizce olarak gönderilmelidir.

Sistemde bildiri özeti yazımı için ayrılan alan 300 kelime ile sınırlandırılmıştır.

Metin tek paragraf olmalıdır. 2 adet tablo ve 1 adet şekil eklenebilir.

Standart kısaltmalar kabul edilir. Özel kısaltma varsa, ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak kısaltmanın tam açılımı yazılmalıdır.

Bildiri özetleri yazarların ve sunumu yapacak kişinin ad, soyadı ve kurumlarını içermelidir.

Kongre kayıtları tek isme yapıldığından, bildiri özetinde yer alan diğer isimleri kapsamamaktadır.

Bildiri özeti başlığında, pH ya da NaCl gibi küçük harfli kelimelerin özel bir anlam ifade ettiği kelimeler dışındaki tüm sözcükler büyük harf ile yazılmalıdır.

İlaç özel isimlerinin ilk harfleri büyük yazılmalıdır. İlaçların genel (jenerik) isimlerinin kullanılması tercih edilir ve genel isimlerin ilk harfleri büyük yazılmaz.

 

Bildiri özeti son gönderim tarihi 1 Ekim 2023’dür.

 

Geri Bildiri
Bildiri özetlerinin kabul edilip edilmediği ile ilgili bilgilendirme e-posta ile yapılacaktır. Gerektiğinde D Event Turizm ile iletişim kurabilirsiniz.

Gönderilen bildiriler arasından, bilim kurulu tarafından yapılacak değerlendirmeye göre,
en yüksek puanı alan 40 (kırk) bildiriyi sunacak asistanların,
kongre kayıt ve konaklama giderleri derneğimiz tarafından karşılanacaktır.